Podrobnosti dražené položky  
 
Položka:
063EX1636/11-Opakovaná elektronická dražba rodinného domu s pozemkem o výměře 1.867 m2 v Hanušovicích, okr. Šumperk
Katastrální území:
Cena:
nejnižší podání 645.000,00 Kč
Povinný:
Jiří Janeček
Datum prohlídky:
. .
Termín dražby:
09. 04. 2020
Místo dražby:
www.exdrazby.cz
Další podmínky:
Od 11:00 hodin, dražební jistota 160.000,00 Kč, č. účtu 130208707/0300, VS 163611, SS r.č./IČ