Podrobnosti dražené položky  
 
Položka:
063EX747/10-Elektronická dražba podílu ideální 1/4 pozemku - trvalý travní porost o výměře 8.660 m2 v obci Bernartice, okr. Benešov
Katastrální území:
Cena:
nejnižší podání 26.667,00 Kč
Povinný:
Martin Pekárek
Datum prohlídky:
. .
Termín dražby:
09. 04. 2020
Místo dražby:
www.exdrazby.cz
Další podmínky:
Od 10:00 hodin, dražební jistota 7.000,00 Kč, č. účtu 130208707/0300, VS 74710, SS r.č./IČ