Podrobnosti dražené položky  
 
Položka:
063EX269/10-Elektronická dražba rodinného domu s pozemky o celkové výměře 849 m2 v obci Mochov, okres Praha - východ
Katastrální území:
Cena:
nejnižší podání 1,880.000,00 Kč
Povinný:
Jaroslava Hladíková
Datum prohlídky:
. .
Termín dražby:
08. 04. 2020
Místo dražby:
www.exdrazby.cz
Další podmínky:
Od 15:30 hodin, dražební jistota 300.000,00 Kč, č. účtu 130208707/0300, VS 26910, SS r.č./IČ