Podrobnosti dražené položky  
 
Položka:
063EX52/16-Elekronická dražba podílu ideální 1/8 rodinného domu s pozemky o celkové výměře 805 m2 v obci Jedomělice, okr. Kladno
Katastrální území:
Cena:
nejnižší podání 184.000,00 Kč
Povinný:
Ervín Poláček
Datum prohlídky:
. .
Termín dražby:
09. 04. 2020
Místo dražby:
www.exdrazby.cz
Další podmínky:
Od 14:00 hodin, dražební jistota 46.000,00 Kč, č. účtu 130208707/0300, VS 5216 SS r.č./IČ