Podrobnosti dražené položky  
 
Položka:
063EX673/17-Elektronická dražba zahrady o výměře 1.332 m2 v obci Chudenice, okr. Klatovy
Katastrální území:
Cena:
nejnižší podání 357.334,00 Kč
Povinný:
Radek Lucák
Datum prohlídky:
. .
Termín dražby:
09. 04. 2020
Místo dražby:
www.exdrazby.cz
Další podmínky:
Od 13:30 hodin, dražební jistota 90.000,00 Kč, č. účtu 130208707/0300, VS 67317, SS r.č./IČ