Podrobnosti dražené položky  
 
Položka:
063EX527/18-Elektronická dražba bytové jednotky o dispozici 4+1 v obci Obrnice, okr. Most
Katastrální území:
Cena:
nejnižší podání 143.334.000,00 Kč
Povinný:
Leona Hrubá
Datum prohlídky:
. .
Termín dražby:
09. 04. 2020
Místo dražby:
www.exdrazby.cz
Další podmínky:
Od 9:30 hodin, dražební jistota 35.000,00 Kč, č. účtu 130208707/0300, VS 52718, SS r.č./IČ