Podrobnosti dražené položky  
 
Položka:
063EX1783/17-Elektronická dražba bytové jednotky o dispozici 3+1 v obci Bílina, okr. Teplice
Katastrální území:
Cena:
nejnižší podání 113.334,00 Kč
Povinný:
Andrey a Jiřina Galanterovi
Datum prohlídky:
. .
Termín dražby:
09. 04. 2020
Místo dražby:
www.exdrazby.cz
Další podmínky:
Od 12:00 hodin, dražební jistota 30.000,00 Kč, č. účtu 130208707/0300, VS 178317, SS r.č./IČ