Podrobnosti dražené položky  
 
Položka:
063EX704/18-Elektronická dražba garáže v obci Chomutov
Katastrální území:
Cena:
nejnižší podání 90.667,00 Kč
Povinný:
Julie a Emanuel Tomanovi
Datum prohlídky:
. .
Termín dražby:
09. 04. 2020
Místo dražby:
www.exdrazby.cz
Další podmínky:
Od 13:00 hodin, dražební jistota 20.000,00 Kč, č. účtu 130208707/0300, VS 70418, SS r.č./IČ