Podrobnosti dražené položky  
 
Položka:
063Ddr2/2019-Opakovaná elektronická dražba podílu ideální 1/2 administrativní budovy s pozemky o výměře 1.037 m2 v Ústí nad Labem
Katastrální území:
Cena:
nejnižší podání 3,088.000,00 Kč
Povinný:
Mgr. Bohumil Vaněček
Datum prohlídky:
. .
Termín dražby:
28. 05. 2020
Místo dražby:
https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&c1=2&i=54634&taa=1&backurl=a=s**aa=ex**i=797**taa=1**c1=3
Další podmínky:
Od 11:00 hodin, dražební jistota 100.000,00 Kč, č. účtu 130208707/0300, VS 22019, SS r.č./IČ