Podrobnosti dražené položky  
 
Položka:
063EX1904/16-Opakovaná elektronická dražba (3.dražba) pozemků o celkové výměře 11.774 m2 včetně příslušenství (vodovode, plastová nádrž, kanalizace a komunikace) v Litvínově, okres Most
Katastrální území:
Cena:
nejnižší podání 7,985.152,72 Kč
Povinný:
Opakovaná elektronická dražba pozemků o celkové výměře 11.774 m2 včetně příslušenství (vodovode, plastová nádrž, kanalizace a komunikace) v Litvínově, okres Most
Datum prohlídky:
. .
Termín dražby:
01. 07. 2020
Místo dražby:
www.exdrazby.cz
Další podmínky:
Od 11:00 hodin, dražební jistota 500.000,00 Kč, č. účtu 130208707/0300, VS 190416, SS r.č./IČ