Podrobnosti dražené položky  
 
Položka:
063EX1904/16-Opakovaná elektronická dražba (2. dražba) pozemku o výměře 144 m2 v Mostě
Katastrální území:
Cena:
nejnižší podání 93.600,00 Kč
Povinný:
JEMAPOL s.r.o.
Datum prohlídky:
. .
Termín dražby:
01. 07. 2020
Místo dražby:
www.exdrazby.cz
Další podmínky:
Od 12:00 hodin, dražební jistota 25.000,00 Kč, č. účtu 130208707/0300, VS 190416, SS r.č./IČ