Podrobnosti dražené položky  
 
Položka:
063EX2058/05-elektronická dražba pozemků o celkové výměře 867 m2, v obci Mšeno, okr. Mělník
Katastrální území:
Cena:
nejnižší podání 14.000,00 Kč
Povinný:
Václav Duchek
Datum prohlídky:
. .
Termín dražby:
11. 11. 2020
Místo dražby:
www.exdrazby.cz
Další podmínky:
Od 11:30 hodin, dražební jistota 4.000,00 Kč, č. účtu 130208707/0300, VS 205805, SS r.č./IČ