Podrobnosti dražené položky  
 
Položka:
063EX3300/06-Elektronická dražba podílu ideální 1/2 pozemku o výměře 412 m2 v obci Chotoviny, okres Tábor
Katastrální území:
Cena:
nejnižší podání 62.000,00 Kč
Povinný:
Michal Pešula
Datum prohlídky:
. .
Termín dražby:
10. 11. 2020
Místo dražby:
www.exdrazby.cz
Další podmínky:
Od 10:30 hodin, dražební jistota 16.000,00 Kč, č. účtu 130208707/0300, VS 330006, SS r.č./IČ