Podrobnosti dražené položky  
 
Položka:
063EX190/18-Elektronická dražba pozemku o výměře 3122 m2 v obci Žlutice, okres Karlovy Vary
Katastrální území:
Cena:
nejnižší podání 50.000,00 Kč
Povinný:
Jaroslav Šmíd
Datum prohlídky:
. .
Termín dražby:
11. 11. 2020
Místo dražby:
www.exdrazby.cz
Další podmínky:
Od 13:00 hodin, dražební jistota 12.000,00 Kč, č. účtu 130208707/0300, VS 19018, SS r.č./IČ