Podrobnosti dražené položky  
 
Položka:
063EX2592/12-Elektronická dražba podílu 1/2 rekreačního objektu s pozemky o celkové výměře 247 m2 v obci Míčov-Sušice, okres Chrudim
Katastrální území:
Cena:
nejnižší podání 96.667,00 Kč
Povinný:
Lenka Urbanová
Datum prohlídky:
. .
Termín dražby:
11. 11. 2020
Místo dražby:
www.exdrazby.cz
Další podmínky:
Od 10:30 hodin, dražební jistota 25.000,00 Kč, č. účtu 130208707/0300, VS 259212, SS r.č./IČ