Podrobnosti dražené položky  
 
Položka:
063EX710/06-Elektronická dražba podílu 3/4 rodinného domu v obci Vrátkov, okres Kolín
Katastrální území:
Cena:
nejnižší podání 500.000,00 Kč
Povinný:
Jiří Moravec
Datum prohlídky:
. .
Termín dražby:
10. 11. 2020
Místo dražby:
www.exdrazby.cz
Další podmínky:
Od 12:30 hodin, dražební jistota 100.000,00 Kč, č. účtu 130208707/0300, VS 71006, SS r.č./IČ