Podrobnosti dražené položky  
 
Položka:
063EX2258/08-Elektronická dražba rodinného domu s pozemky o výměře 746 m2 v obci Boháňka, okr. Jičín
Katastrální území:
Cena:
nejnižší podání 902.000,00 Kč
Povinný:
Vladimír Koreček
Datum prohlídky:
. .
Termín dražby:
11. 11. 2020
Místo dražby:
www.exdrazby.cz
Další podmínky:
Od 10:00 hodin, dražební jistota 200.000,00 Kč, č. účtu 130208707/0300, VS 225808, SS r.č./IČ