Podrobnosti dražené položky  
 
Položka:
063EX1834/08-Elektronická dražba podílu 1/2 zahrady o výměře 306 m2 v Kutné Hoře
Katastrální území:
Cena:
nejnižší podání 160.000,00 Kč
Povinný:
Miloslav Pospíšil
Datum prohlídky:
. .
Termín dražby:
11. 11. 2020
Místo dražby:
www.exdrazby.cz
Další podmínky:
Od 12:30 hodin, dražební jistota 40.000,00 Kč, č. účtu 130208707/0300, VS 183408, SS r.č./IČ