Podrobnosti dražené položky  
 
Položka:
063EX1881/14-Elektronická dražba podílu 1/4 rodinného domu s pozemky o výměře 21.641 m2 v obci Petrovice u Karviné, okres Karviná
Katastrální území:
Cena:
nejnižší podání 115.000,00 Kč
Povinný:
Natálie Kupr
Datum prohlídky:
. .
Termín dražby:
11. 11. 2020
Místo dražby:
www.exdrazby.cz
Další podmínky:
Od 14:30 hodin, dražební jistota 30.000,00 Kč, č. účtu 130208707/0300, VS 188114 SS r.č./IČ