Podrobnosti dražené položky  
 
Položka:
063EX1649/14-Elektronická dražba podílu 1/3 orné půdy o výměře 17.101 m2 v obci Sluštice, okr. Praha - východ
Katastrální území:
Cena:
nejnižší podání 143.334,00 Kč
Povinný:
František Bambula
Datum prohlídky:
. .
Termín dražby:
11. 11. 2020
Místo dražby:
www.exdrazby.cz
Další podmínky:
Od 13:30 hodin, dražební jistota 35.000,00 Kč, č. účtu 130208707/0300, VS 164914, SS r.č./IČ