Podrobnosti dražené položky  
 
Položka:
063EX2153/09-Elektronická dražba podílu 1/2 pozemků o celkové výměře 41.649 m2 vobci Toužim, okr. Karlovy Vary
Katastrální území:
Cena:
nejnižší podání 291.334,00 Kč
Povinný:
Mgr. Jan Olšiak
Datum prohlídky:
. .
Termín dražby:
10. 11. 2020
Místo dražby:
www.exdrazby.cz
Další podmínky:
Od 11:00 hodin, dražební jistota 70.000,00 Kč, č. účtu 130208707/0300, VS 215309, SS r.č./IČ