Podrobnosti dražené položky  
 
Položka:
063EX2153/09-Elektronická dražba rodinného domu s pozemkem o výměře 406 m2 v obci Šanov, okr. Rakovník
Katastrální území:
Cena:
nejnižší podání 226.667,00 Kč
Povinný:
Mgr. Jan Olšiak
Datum prohlídky:
. .
Termín dražby:
10. 11. 2020
Místo dražby:
www.exdrazby.cz
Další podmínky:
Od 12:00 hodin, dražební jistota 55.000,00 Kč, č. účtu 130208707/0300, VS 215309, SS r.č./IČ