Podrobnosti dražené položky  
 
Položka:
063EX1681/06-Elektronická dražba podílu ideální 1/4 pozemků o výměře 3.340 m2 v obci Praskačka, okres Hradec Králové
Katastrální území:
Cena:
nejnižší podání 155.000,00 Kč
Povinný:
Věra Vanessa Vach
Datum prohlídky:
. .
Termín dražby:
10. 03. 2020
Místo dražby:
www.exdrazby.cz
Další podmínky:
Od 12:00 hodin, dražební jistota 40.000,00 Kč, č. účtu 130208707/0300, VS 168106, SS r.č./IČ