Podrobnosti dražené položky  
 
Položka:
063 Ddr 1/2019-4-Elektronická dražba rodiného domu s pozemky o celkové výměře 811 m2 v Karlových Varech
Katastrální území:
Cena:
nejnižší podání 5,500.000,00 Kč
Povinný:
Pavel Novák
Datum prohlídky:
. .
Termín dražby:
05. 05. 2020
Místo dražby:
www.exdrazby.cz
Další podmínky:
Od 12:00 hodin, dražební jistota 300.000,00 Kč, č. účtu 130208707/0300, VS 12019, SS r.č./IČ