Podrobnosti dražené položky  
 
Položka:
063EX4248/06-Elektronická dražba podílu ideální 1/3 Rodinného domu s pozemky o výměře 497 m2 v obci Větrušice, okr. Praha - východ
Katastrální území:
Cena:
nejnižší podání 513.334,00 Kč
Povinný:
Miroslav Mácha
Datum prohlídky:
. .
Termín dražby:
08. 04. 2020
Místo dražby:
www.exdrazby.cz
Další podmínky:
Od 9:30 hodin, dražební jistota 120.000,00 Kč, č. účtu 130208707/0300, VS 424806, SS r.č./IČ