Podrobnosti dražené položky  
 
Položka:
063EX1707/12-Elektronická dražba pozemků o výměře 1900m2 a podílu ideální 1/3 pozemku o výměře 241 m2 v Děčíně
Katastrální území:
Cena:
nejnižší podání 64.667,00 Kč
Povinný:
Yveta Petryová
Datum prohlídky:
. .
Termín dražby:
08. 04. 2020
Místo dražby:
www.exdrazby.cz
Další podmínky:
Od 13:00 hodin, dražební jistota 16.000,00 Kč, č. účtu 130208707/0300, VS 170712, SS r.č./IČ