Podrobnosti dražené položky  
 
Položka:
063EX28/05-Elektronická dražba rodinného domu s pozemky o celkové výměře 251 m2 v obci Nimpšov, okres Třebíč
Katastrální území:
Cena:
nejnižší podání 146.667,00 Kč
Povinný:
Zdeňka a Milan Staňkovi
Datum prohlídky:
. .
Termín dražby:
08. 04. 2020
Místo dražby:
www.exdrazby.cz
Další podmínky:
Od 14:00 hodin, dražební jistota 37.000,00 Kč, č. účtu 130208707/0300, VS 2805 SS r.č./IČ