Podrobnosti dražené položky  
 
Položka:
063EX2081/09-Elektronická dražba podílu ideální 1/24 lesních pozemků o výměře celkem 54.931 m2 v obci Morávka, okres Frýdek-Místek
Katastrální území:
Cena:
nejnižší podání 26.000,00 Kč
Povinný:
Ladislav Kaňok
Datum prohlídky:
. .
Termín dražby:
08. 04. 2020
Místo dražby:
www.exdrazby.cz
Další podmínky:
Od 10:30 hodin, dražební jistota 7.000,00 Kč, č. účtu 130208707/0300, VS 208109, SS r.č./IČ