Podrobnosti dražené položky  
 
Položka:
063EX1034/11-Elektronická dražba podílu ideální 1/4 rodinného domu s pozemky o výměře 258 m2 v obci Jemnice, okr. Třebíč
Katastrální území:
Cena:
nejnižší podání 70.000,00 Kč
Povinný:
Petr Přikryl
Datum prohlídky:
. .
Termín dražby:
08. 04. 2020
Místo dražby:
www.exdrazby.cz
Další podmínky:
Od 10:00 hodin, dražební jistota 18.000,00 Kč, č. účtu 130208707/0300, VS 103411, SS r.č./IČ