Podrobnosti dražené položky  
 
Položka:
063EX161/03-Elektronická dražba pozemku o výměře 1049 m2 v obci Jiřice, okres Pelhřimov
Katastrální území:
Cena:
nejnižší podání 106.667,00 Kč
Povinný:
Roman Drahoňovský
Datum prohlídky:
. .
Termín dražby:
08. 04. 2020
Místo dražby:
www.exdrazby.cz
Další podmínky:
Od 15:00 hodin, dražební jistota 27.000,00 Kč, č. účtu 130208707/0300, VS 16103, SS r.č./IČ