Podrobnosti dražené položky  
 
Položka:
063EX894/11-Elektronická dražba podílu ideálí 1/12 pozemku o výměře 5.050 m2 v Čelákovicích, okr. Praha-východ
Katastrální území:
Cena:
nejnižší podání 321.667,00 Kč
Povinný:
Renáta Krejčíková
Datum prohlídky:
. .
Termín dražby:
08. 04. 2020
Místo dražby:
www.exdrazby.cz
Další podmínky:
Od 11:30 hodin, dražební jistota 80.000,00 Kč, č. účtu 130208707/0300, VS 89411, SS r.č./IČ