Podrobnosti dražené položky  
 
Položka:
063EX813/13-Elektronická dražba podílu ideální 1/2 pozemků - orná půda o výměře 7.889 m2 v obci Bzenec, okr. Hodonín
Katastrální území:
Cena:
nejnižší podání 53.334,00 Kč
Povinný:
Mgr. Jiří Ondrůšek
Datum prohlídky:
. .
Termín dražby:
08. 04. 2020
Místo dražby:
www.exdrazby.cz
Další podmínky:
Od 13:30 hodin, dražební jistota 14.000,00 Kč, č. účtu 130208707/0300, VS 81313, SS r.č./IČ